UA      EN      RU
 

КонтактиТЕЛЕФОНИ :

+38-097-504-65-43


E-Mail :

easyrad@meta.uaHTTP :

www.easyrad.com.ua
 

Програма EasyRad_v1C червня 2012 року доступна абсолютно нова версія програми для роботи з георадаром EasyRad GPR (у всіх його модифікаціях).


Програма EasyRad_v1 (далі EasyRad_v1) призначена для комп`ютерної обробки георадиолокационных даних в режимі реального часу, а також для візуалізації та постобробки раніше збережених радарограмм з метою максимально витягти інформацію про підповерхневих предметах, неоднорідностях, аномаліях.

У завдання EasyRad_v1 входить:
• управління режимами георадара та настроювання його параметрів під конкретні умови роботи;
• прийом цифрових даних з георадара при проведенні радіолокаційного зондування і збереження отриманої інформації на комп`ютер у вигляді файлів;
• візуальне відображення прийнятих профілів радарограмм або раніше прийнятих та збережених у файлах;
• обробка прийнятих або збережених даних з метою виділення корисних сигналів для виявлення, локалізації та інтерпретації підповерхневих цілей;
• створення і збереження графічних файлів візуалізації;
• імпорт і експорт файлів для інших програм обробки.

Головне завдання EasyRad_v1 - при широкому наборі функцій максимально спростити процес зондування фізичних середовищ і скоротити шлях обробки «сирих» радарограмм для інтерпретації графічних моделей досліджуваного об`єкта на профілі.
Користувачеві надається можливість легко і швидко вибрати оптимальний набір інструментів і фільтрів для економії часу і досягнення найвищого результату.
Програма має оновлений користувальницький інтерфейс, який відрізняється підвищеним комфортом при роботі оператора з радаром в реальному часі.
Вперше в георадарной практиці реалізований ряд функцій, які значно покращують і полегшують інтерпретацію георадарних даних на профілі радарограммы.

Величезний динамічний діапазон даних, одержуваних георадаром, робить неможливим зоровий аналіз первинного, незміненого сигналу. Навіть зменшення кількості кольорів в палітрах не дозволяє самому здоровому людському зору оперативно орієнтуватися в такій кількості змінних в реальному часі сигналів. Часто для досягнення бажаного результату візуалізації георадарних даних необхідно застосувати паралельно-послідовно кілька процесів - досить складних обробок, які самі по собі вимагають значних ресурсів комп`ютера. Метою обробки є виділення корисних сигналів і придушення шумів, завад, неінформативних і помилкових сигналів.
Нашим фахівцям вдалося домогтися найвищих результатів при унікально мінімальної завантаження центрального процесора (ЦП) - менше 10% для найбільш «повільних» комп`ютерів.

Широкий набір програмних інструментів, математичних обробників і фільтрів дають змогу мінімізувати вплив неінформативних і заважаючих сигналів, що виникають при підповерхневому зондуванні. Комбінація фільтрів дозволяє найкращим чином виявити слабо виражені сигнали і виділити на досліджуваних профілях найважливіші подповерхностные мети (предмети, неоднорідності, аномалії), що і є головним завданням оператора-інтерпретатора.

В EasyRad_v1 введені функції обробки, що надають можливість підготовки радарограмм для побудови тривимірних моделей підповерхневих неоднорідностей за сумарною інформації масиву георадарних профілів.

У зв`язку з великим рівнем перешкод у техногенних місцях у програму введено аналізатор спектру для візуалізації широкого спектра радіосигналів. Завдяки знімається амплітудно-частотної характеристики на об`єкті дослідження, оператор має можливість завчасно оцінити електромагнітну обстановку в робочих частотних діапазонах і передбачити максимально можливі рішення для якісного зондування.

У зв`язку з тим, що сигнал при проходженні у грунті швидко слабшає, посилення сигналу для візуалізації профілю радарограммы має зростати зі збільшенням глибини. Тому в програмі застосований п`ятирівневий регулятор ручного посилення, за допомогою якого оператор може виставити необхідний профіль посилення вздовж траси відбитого сигналу (по глибині зондування).

AGC (англ. Automatic gain control, АРП - автоматичне регулювання підсилення) - обробка вхідних даних, при якій вихідний сигнал автоматично підтримується постійним за амплітудою незалежно від амплітуди вхідного сигналу. АРУ застосовується для посилення слабких сигналів і виключення спотворень у вигляді обмежень сигналу при великих вхідних амплітудах. Підтримує сигнал в межах ширини вікна осцилограми в кожній окремо взятій трасі для максимального захоплення колірної палітри при промальовуванні профілю радарограммы.

DC Offset - видалення постійної складової на трасі. Застосовується для коригування відхилення осцилограми траси від середньої лінії в результаті появи постійної складової в сигналі (наприклад, від статичної електрики).

BGR (background removal) - видалення постійного фону у вигляді горизонтальних смуг на профілі радарограммы. Як правило, це інтерференційна картина впливу сильних сигналів «першої поверхні». Сюди ж відноситься взаємовплив антен, вплив передавача на приймач («дзвін») і т.п. Зверніть увагу, що будь-яка безперервна функція в даних радарограммы, наприклад, грунтові води або стратиграфічні кордону між двома типами ґрунтів, можуть бути видалені.

Diff (Differentiate, похідна), швидкість зміни інформації теж несе в собі інформацію про джерело. У програмі застосовані два види диференціювання, спільно з іншими обробками дають окреслення неоднорідностей для визначення і візуалізації їх кордонів. Введена можливість регулювання глибини промальовування при диференціюванні.

Abs (Absolute) - «випрямляч» дозволяє значно виділити неоднорідності і малогабаритні цілі на фоні перешкод і неінформативних сигналів.

Moving Average - метод ковзного середнього дозволяє мінімізувати помилкові сигнали при промальовуванні профілю радарограммы.

Hilbert transform (перетворення Гільберта) - дозволяє розрахувати ортогональне доповнення сигналу і відобразити на профілі повну енергетичну картину для оконтурювання по огинаючої і дискримінації неоднорідностей.

Wavelet (Фільтр малих Хвильових Пакетів). У разі руху радара по нерівній поверхні, а так само при сильно змінюються властивості поверхні в профілі з`являються плями різної яскравості. Для усунення цих плям, а також для усунення шуму при великому посилення слабких сигналів служить Wavelet Filter.

Демонстраційну версію EasyRad_v1_Demo можна завантажити за посиланням:

Натисніть сюди для переходу до файлообміннику і завантаження ДЕМО версії програми.

Програма не вимагає інсталяції і стартуется з будь директорії вашого комп`ютера.
Натискайте «H» (Help) для довідки. При першому старті програми встановіть рівні сигналів і межі фільтра аналізатором спектру, натискаючи Q і F на клавіатурі.
Гарячі клавіші:
• `Z` - старт/стоп прокрутки профілю радарограммы;
• `X` - пауза/продовжити прокручування профілю радарограммы;
• `R` - початок/кінець запису у файл SGY (функція працює з підключеним радаром);
• `C` - очистка вікна профілю радарограммы;
• `Q` - включити/вимкнути осцилограф, показати/приховати регулятор підсилення;
• `G` (grid) - розліновка осцилограм;
• `1...9` - вибір колірної палітри для промальовування профілю радарограммы; `0 ` - перемикання між наборами палітр; движком над обраною палітрою (над вікном осцилографа) можна змінити співвідношення кольорів, внизу у вікні з`явиться цифрова позначка «10» - палітра за замовчуванням
• `S` - вибір файлу для перегляду (у версії EasyRad_v1_Demo вибір файлів не активований);
• `F` - перехід у вікно спектроаналізатора; вертикальними двигунами-обмежувачами вибирається частотний діапазон фільтра; пересування лівою кнопкою миші вертикальних обмежень у реальному часі видаляє або відновлює необхідний діапазон частот;
• кнопка `DO` - включення фільтра частот, `UNDO` - відключення; при червоному движку праворуч від синього буде працювати смуговий фільтр, при червоному зліва - режекторний; в даний час готується набір стандартних фільтрів перешкод;
• `L` - зміна шкали частот (логарифмічна/лінійна);
• `K` - включення/відключення рескалирования після фільтра частот;
• щоб активувати функцію Вейвлет-обробки, визначте порядок значенням від 1 до 10, щоб активувати новий порядок змініть значення і перезавантажте Wavelet.
• при зупиненому зображенні клік миші по головному екрану показує час в ns (наносекундах), глибину в метрах і амплітуду точки; якщо провести відрізок, на головному екрані буде порахована кутова швидкість epsilon;
• `D` - перемикає глибину промальовування Diff для оконтурювання неоднорідностей;
• `P` - збереження вікна профілю радарограммы в графічний файл jpg.
• `O` - включає режим виділення; пересуванням вказівника на головному екрані програми можна виділити бажаний ділянка профілю для візуалізації та збереження;
• `I` - вибір порти для зв`язку з радаром;
• `H` - довідка.
Вікно довідки служить для виводу інформаційних повідомлень і підказок. Під час постобробки одиничного профілю у вікні з`явиться текстовий заголовок георадарного файлу. Це дає можливість користувачу орієнтуватися, на якому георадарном обладнанні був записаний даний файл або в якійсь програмі файл був модифікований.
Також у цьому вікні може з`являтися інформація про успішне завершення того чи іншого процесу, або повідомлення про помилку, що сталася під час роботи. В деяких випадках в цьому вікні можуть з`являтися короткі підказки користувачеві і рекомендації до більш коректним дій. У будь-який момент, натиснувши гарячу клавішу H (Help), користувач може побачити повний перелік і короткий опис гарячих клавіш, на які реагує програма.

УВАГА!
Не всі функції працюють в EasyRad_v1_Demo. Наприклад, вибір файлів не передбачено, у програмі прошитий один демонстраційний файл.

Робоча версія програми EasyRad_v1 встановлюється на кожен комп`ютер індивідуально. Вартість програми на сьогодні становить 300$ з наступними безкоштовними оновленнями.натисніть ДЛЯ ПЕРЕГЛЯДУ АНІМАЦІЇ...

Дочекайтесь повного завантаженняПрограма є незалежним комерційним продуктом і може використовуватися з іншими радиолокаторами підповерхневого зондування нового покоління.

Поточна версія програми - EasyRad v1.6


eXTReMe Tracker
вверх                                           © 2010-2023, EasyRad GPR                                           вверх